НОВИНИ

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ДИЛЕКС“ ООД ПО РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ 2016/679 Настоящата декларация има за цел да Ви информира в съответствие с изискванията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент /ЕС/ 2016/679 за извършваните от „ДИЛЕКС“ ООД дейности по събиране и обработване...


Политика на Дилекс ООД

Политика за качеството на "Дилекс" ООД...


към всички новини »

ПАРТНЬОРСТВА