0 0
0

Ние, Дилекс ООД, сме българска компания, създадена още през 1996 г. в град София.
Вече повече от 20 години основният фокус в дейността ни е създаване и поддържане на сигурна и надеждна печатна среда за нашите клиенти. 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
Проектирането, изграждането, поддръжката и развитието на стабилни офис решения за печат обхваща цялостния процес от: 

  • Анализ и „обследване“ на настоящата печатна среда при клиента с цел откриване на слаби, нефункционални и скъпоструващи точки от печатната инфраструктура;
  • Изготвяне на персонализирано предложение за оптимизиране на настоящото положение с цел намаляване на разходите за поддръжка на печата, увеличаване на оперативната функционалност и осигуряване на по – висока степен на надеждност;
  • Поддръжката на създадената печатна среда и нейното развитие според съвременните нововъведения в сферата на печатната инфраструктура и софтуер;
  • Изграждане и поддръжка на съвременни системи за контрол, оптимизация и наблюдение на печатната среда.

Капацитетът, с който разполагаме, е от сертифицирани сервизни инженери, квалифицираниран търговски екип, собствена сервизна база и собствен склад.
Основният принцип в общуването и работата ни с клиентите е личният подход и създаването на дългогодишни отношения от етапа на консултация, през дейностите по доставка и инсталация до доставката на всички необходими консумативи за работата на печатащата техника.
С течение на годините разширихме полето си на дейност с изграждането на мултимедийни зали, с инсталиране на мултимедийни проектори, широкоформатни дисплеи и всички най – нови продукти и софтуер в областта на мултимедийната презентационна техника.
Навлизането на софтуерните решения в печатната среда доведе до необходимостта от създаване и поддръжка на адекватна среда за поток и контрол на документите в организацията – решения за сканиране и управление на документите. В тази насока са и най – новите ни реализирани проекти през последните години.

Политика на Дилекс ООД

НЕКА СЪЗДАДЕМ УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО!