0 0
0

Категории Категории

Цена
лв. лв.

Управление и контрол на автопарка

С дигиталния процес за управление и контрол на автопарка си осигурявате ефективност и прозрачност по отношение на управлението на служебните автомобили в една организация и цялата документация, свързана с тях.

Компаниите, които разполагат със собствен автопарк, срещат трудности при поддържането на актуален и единен архив на документацията за автомобилите, тяхното състояние и предстоящи застраховки, данъци, прегледи или ремонти.
В същото време графиците за заявяване на автомобил могат да са на различни места, водени от различни хора. Всичко това може да доведе до хаос, грешки и нерви.

Тези предизвикателства могат да се преодолеят чрез M-Files с дигитализация и единно място, на което цялата тази информация да се поддържа актуална и коректна и да може да се проследява в реално време.

Ползи: 

  • Ясна проследимост на всички автомобили в организацията с прилежащите им документи
  • Регламентирано заявяване и одобрение за ползване на служебен автомобил
  • Автоматизиран процес при връчване на фишове към нарушители, извършили нарушение със служебен автомобил
  • Автоматизация за изтичащи застраховки, предстоящи данъци и прегледи.

 

M-Files - Дигитален процес за управление и контрол на автопарка