0 0
0

В Дилекс ООД приемаме сериозно екологичната отговорност и насърчаваме нашите клиенти да правят същото като изпращат своите тонер касети и мастилници за рециклиране или стриймиране. С всяка рециклирана тонер касета вредните емисии, отделяни в атмосферата, намаляват.

Благодарение на вашето решение да рециклирате или стриймирате ние подменяме само износените части на тонер касетите и предаваме отпадъчния тонер за безопасното му разграждане  на сертифицирана фирма, за което плащаме годишна такса.

Негодните части от тонер касетите / Brother, HP, Canon, Lexmark/  като и опаковките от тях предаваме за безплатно рециклиране.

Вярваме, че това ни гарантира опазване на околната среда и климата, и че ще ни донесе възможност и за повече работни места.

Политика по околната среда