0 0
0

Категории Категории

Цена
лв. лв.
Марка

Дигитално управление на HR процеси - Електронно трудово досие

Постоянното търсене на документи на хартиен носител често е с най- голям разход на време от всички дейности в организацията. Ръчната обработка и съхранение на документи води до допускане на грешки. Трудно ли Ви e да проследявате дали служителите са се запознали и подписали даден документ?Всичко това генерира висока степен на неефективност.

M-Files -Електронно  управление на HR процеси на практика ще направи дигитализира трудовите правоотношения