0 0
0

Категории Категории

Цена
лв. лв.

Дигитално управление на HR процеси - Електронно трудово досие

Управлението и обработването на документи на хартиен носител поставя все повече предизвикателства пред HR специалистите, тъй като физическите документи усложняват процесите и отнемат ценно време. Междувременно, надеждното управление на физически архив само по себе си е предизвикателство пред новите, много сериозни регулации на данните.

Всеки от основните HR процеси със системата M-Files: назначаване/напускане, управление на отсъствия, размяна на документи и т.н. може да бъде автоматизиран и ускорен с поддържането на електронно трудово досие. Решението значително улеснява процеса на подписване и размяна на документация между работодател и служител, независимо от времето и мястото.

Ползи: 

  • Намаляване на време и разходи за обработка на документи
  • Минимизиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация
  • Повишаае на ефективността на HR отдела
  • Лесно и бързо търсене и споделяне на документи
  • Автоматично известяване по имейл
  • Лесен и сигурен достъп (вкл. през мобилни устройства)
  • Сигурен дигитален архив в рамките на компанията или в облака
  • Интеграция със съществуваща ТРЗ система
  • Възможност за управление и на други типове документи в организацията

Решението е в пълно съответствие с европейското и национално законодателство като КТ, ЗЕДЕП и Наредба за електронните трудови досиета.

 

M-Files - Електронно  управление на HR процеси - електронно трудово досие