0 0
0

Сервизната дейност на Дилекс ООД е развита в няколко основни направления:

Гаранционен сервиз на Konica Minolta – дейността обхваща:

 • Инсталацията и поддръжката по време на гаранционния срок на всички печатащи устройства на марката – формат А4 и формат А3 – цветен и моно печат;
 • Поддръжка на принтери, многофункционални устройства и цифрови копирни машини  Konica Minolta формат А4 и формат А3 с договор по цена на копие;
 • Изграждане и поддръжка на решения за контрол и управление на печата – SafeQ платформа – обслужването обхваща консултацията, проектирането, изграждането, поддръжката на цялото решение;
 • Извънгаранционна поддръжка на всички модели печатащи устройства на Konica Minolta;
 • Абонаментна сервизна извънгаранционна поддръжка на всички модели печатащи устройства на Konica Minolta;
 • Консултиране, проектиране  и внедряване на софтуерни решения за сканиране и управление на документопотока;
 • Доставка на всички необходими консумативи за копирни машини, принтери и многофункционални устройства Konica Minolta;
 • Консултация и анализ на наличната печатна среда, представяне на индивидуален проект за оптимизиране и повишаване на функционалността на печатната среда;
 • Консултация при избор за покупка на решение за печат.

Гаранционен сервиз на Brother – дейността обхваща:

 • Инсталацията и поддръжката по време на гаранционния срок на всички печатащи устройства на марката – формат А4 и формат А3  - лазерен и мастиленоструен печат, етикетни принтери, мобилни решения и  скенери;
 • Изграждане и поддръжка на решения за контрол и управление на печата – с устройства Brother– обслужването обхваща консултацията, проектирането, изграждането, поддръжката на цялото решение;
 • Извънгаранционна поддръжка на всички модели печатащи устройства, мобилни решения, етикетни принтери и скенери Brother;
 • Абонаментна сервизна извънгаранционна поддръжка на всички модели печатащи устройства , мобилни решения, етикетни принтери и скенери Brother;
 • Доставка на всички необходими консумативи модели печатащи устройства, мобилни решения, етикетни принтери и скенери Brother 
 • Консултация и анализ на наличната печатна среда, представяне на индивидуален проект за оптимизиране и повишаване на функционалността на печатната среда;
 • Консултация при избор за покупка на решение за печат и сканиране.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извънгаранционен сервиз на копирни машини, лазерни принтери и многофункционални устройства формат А3 и формат А4 извън марките Brother и Konica Minolta - диагностика и ремонт;
 • Консултация при изграждане на мултимедийни презентационни решения;
 • Инсталация на мултимедийни проектори, интерактивни мултимедийни решения;
 • Доствка на всички необходими консумативи и резервни части за работата на лазерни и мастиленоструйни принтери, многофункционални устройства, копирни машини и широкоформатни принтери;
 • Зареждане на консумативи.


Свържете се с нас и направете запитване:

Дилекс ООД
София, бул. Възкресение 33, бл.1, вх. 1, ет. 2
Тел.: 02/9887900
E-mail: [email protected]
www.dilex.bg