0 0
0

Категории Категории

Цена
лв. лв.

Управление на активи

Дигиталният процес за управление на активи, базиран на платформата M-Files, позволява лесно завеждане и предаване на активи, смяна на притежател или следене на срок на гаранция, автоматично генериране на приемо-предавателни протоколи и възможност за електронното им подписване.

Закупуването на нови активи или зачисляването им към служител са съпроводени с документация, която обикновено включва голям обем документи (приемо-предавателни протоколи) и много често неясноти относно разпределението им по служители.
Обикновено с постъпването на нов служител му се предават различни активи като служебен телефон, компютър или служебен автомобил. Понякога служителят е отговорен за други устройства, инструменти, дори машини.
С M-Files ви предлагаме един ефективен инструмент за автоматизиране на разпределението на активи и пълната им проследимост по служители.

Ползи: 

  • Лесно и бързо проследяване на наличности в склад за различни служители
  • Автоматично генериране на протоколи за всяко действие
  • Нотификации за изтичащи срокове и гаранции
  • Следене на целия жизнен цикъл на активите и възможност за електронно подписване на протоколите

 

M-FILES - Дигитален процес за управление на активи