0 0
0

Brother Earth - Работим заедно за опазване на околната среда

 Brother се отнася сериозно към опазването на околната среда, и насърчава своите клиенти да правят същото, като  изпращат техните употребявани мастилници и тонер касети за рециклиране безплатно.
С Ваша помощ, ние можем да намалим още вредното влияние върху околната среда.

Как да предадете за рециклиране Вашите консумативи и устройства?

 Рециклиране на тонер касети - Процесът е бърз, лесен и безплатен. Моля, моля свържете се с нас и ние ще организираме събирането на вашите отработени тонер касети.

 Рециклиране на мастилници - Процесът е бърз, лесен и безплатен. Моля, моля свържете се с нас и ние ще организираме събирането на вашите отработени мастилници.

 Рециклиране на устройства - Устройствата Brother се събрат и рециклират в съответствие с европейското законодателство и директивата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (WEEE). Законодателството очертава поредица от цели на които компаниите трябва да отговарят, за да се намали количеството на отпадъци от електроника, постъпващи за депониране. За да предадете вашите устройства за рециклиране, моля свържете се с оторизираната за вашата община фирма за отработване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Процесът е бърз, лесен и безплатен. Моля, моля свържете се с нас и ние ще организираме събирането на вашите отработени консумативи и хардуер.Моля, имайте предвид тези услуги са безплатни само за оригинални касети на Brother.

Чрез рециклирането ще помогнете на благотворителната организация Cool Earth бореща се за запазването на дъждовните гори.

 

 

.