WiFi Direct - Безжични решения за печат на Brother

Брошура YouTube
Видео

Просто свържете към Вашия принтер на Brother произволно мобилно устройство, съвместимо с WiFi direct, без нуждата от маршрутизатор или активна точка. Печатайте от или сканирайте направо към Вашето мобилно устройство. WiFi direct прави печатането на Вашите имейли, снимки, уеб страници и документи лесно. Не се налага да сваляте софтуер, да инсталирате драйвери и да свързвате кабели. Подробна информация можете да получите от Дилекс ООД - оторизиран дилър и гаранционен сервизна Brother за България.