Оптимизирани услуги за печат

Брошура YouTube
Видео

Оптимизираните услуги за печат на Дилекс ООД комбинират консултация, хардуерно и софтуерно внедряване и изпълнение, с цел да развият стратегия за подобрение на базата на прецизно събрани факти и цифри и гарантиране на намаление на разходите и безпроблемни процеси в областта на печатната среда на компаниите. OPS концепцията включва три подхода - Консултиране, Внедряване и Управление.

Подобряване работата на печатната инфраструктураТехнологиите за офисен печат напредват, а потребителите се променят. Голяма част от настоящите печатни среди са смесица от печатащи, копиращи, сканиращи и факс устройства, които не са менажирани или обслужвани да следват настоящите бизнес процеси. Оптимизираните Услуги за Печат на Konica Minolta (OPS) , комбинират консултиране, хардуер, софтуерно внедряване и управление на работния поток, с цел да се намалят разходите за документи.
Концепцията за оптимизация на печата се фокусира върху 4 важни области
Печатна инфраструктура Определяне на подходящия брой и вид устройства за произвеждане на документи в съответствие с конкретните бизнес нужди, допринасяйки за оптимални бизнес процеси и печатна инфраструктура и установяване на непрекъсната оптимизация съчетана с минимална цена на притежание и влияние върху околната среда.
Процеси Анализ на всички документопотоци с цел повишаване на производителността, извличане на ползите от потенциала на спестяване, внедряване и използване на решение прецизно изготвено за вашите специални нужди.
Финанси Предлагане на различни продуктови опции и лизингови схеми, както и различни видове договори и интегриране на съществуващи договори в един прозрачен финансов план.
Сигурност Създаване и внедряване на ИТ решения и решения за информационна сигурност - от идентификация на потребители и сигурност на хардиск данните на разполагаемите устройства до комплексни изисквания за мрежова защита.
Концепцията за оптимизация на печата се базира на тристранен подход Консултиране, внедряване и управление.