Konica Minolta и YSoft SafeQ - цялостно решение за управление на печата

Брошура YouTube
Видео

Повечето корпоративни среди се нуждаят от достоверен преглед на процесите на печат и разходите за осъществяването и поддръжката им. Точно това е основната задача на Konica Minolta предлагайки YSoft SafeQ - цялостно решение за управление на печата. Образователн, обществени организации, всички средни и големи организации, работни групи и потребители с работа по проекти - се нуждаят от обективна и точна информация за стойността на реализирания печат и неговото коректно управление. Във всички тези случаи, SafeQ е отговорът на тези изисквания, тъй като предоставя усъвършенствана и прозрачна технология за разпределение на разходите за печат в цялата организация, департамент, отдел, работна група и дори до отделния потребител. YSoft SafeQ на практика е богато на функции решение за управление на печат. Благодарение на своята пълна модулност, този софтуерен пакет може да се конфигурира точно към нуждите на своите потребители. Дори по-добре, различните модули SafeQ могат да бъдат закупени и ползвани самостоятелно или в комбинация, както и когато е необходимо. Повече информация относно спецификата на YSoft SafeQ и ползите от използването му, можете да получите от специалистите в търговски отдел на Дилекс ООД - оторизиран дилър и гаранционен сервиз на Konica Minolta за България.

Управление на потребителитецентрализирано управление на потребителите
Управление на потребителите централизирано удостоверяване на потребителите
Управление на разходите отчетност на печата и мониторинг
Управление на разходите автоматично проследяване на всяко задание
Управление на разходитеиндивидуално изчисление на разходите до ниво отделен потребител
Управление на разходитекоректно, лесно и обективно разпределение на разходите
Управление на разходите мониторинг на локалните печатащи устройства
Бюджет и управление на квотилесно формиране на бюджет
Бюджет и управление на квоти YSoft платежна система
Детайлна отчетност на разходите за печатWeb доклади
Детайлна отчетност на разходите за печатManagement отчети
Детайлна отчетност на разходите за печатExport на отчети и доклади
Детайлна отчетност на разходите за печат автоматизирано отчитане
Кнотрол на достъпа Игнориране на неоторизиран достъп до печатащата среда в организацията