Brother b-guard - Цялостно решение за управление и администриране на печата. 60-дневен безплатен тест.

Брошура YouTube
Видео

Brother b-guard представлява цялостно, завършено решение за управление, администриране и контрол над печатащите устройства и тяхното ползване в една организация. Основните функции и цели на това изключително решение са правилно разпределение на правата на всеки един потребител по отношение на печатащите устройства, защита на личните данни и информация, ограничаване на излишния печат, в следствие на което се реализират значителни финасови икономии. На практика Brother b-guard е едно опростено, ценово-ефективно решение за управление на печата и оптимизиране на работната ефективност. B-cguard съществува в два варианта - стандартна и професионална версия. Brother Ви предлага 60-дневен безплатен тест, за да се убедите сами в ефективността на решението Brother b-guard. Можете да получите изчерпателна информация, консултация и професионално внедряване на системата от Дилекс ООД - оторизиран дилър и гаранционен сервиз на Brother за България.

Безплатен тест 60 дневен.Бързо и лесно свалете най-новата версия на
b-guard. За повече информация се свържете с Дилекс ООД.
Предимства на b-guard Персонално администриране на ползването на печатащата техника на всеки потребител, защита на личните данни, спестява време и значителни средства. Защита на печатащата техника от неоторизиран достъп.
Внедряването на b-guard е подходящо и функционално в
Учебни заведения Дайте на учениците кредит за печат, който могат да зареждат по всяко време.
Здравни заведения Медицинската информация за пациентите е защитена. Разпечатвате я когато Вие решите и сте до принтера.
Малки и средни фирми и компанииОпростено, ценово-ефективно решение за управление на печата и оптимизиране на работната ефективност. Игнориране на излишния печат.
Правна сфераДобавете код за фактуриране за всяка заявка за печат за документи на клиенти. Печатйте само тогава, когато е необходимо.
Контролиране на разходите за печат СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ -Мощни инструменти за проследяване и отчитане, за проверка на потреблението и улесняване на контрола на разходите на база потребител, отдел или друг разходен център.
ОтчитанеСТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Наборът инструменти на b-guard предоставя подобрена статистика и контрол за изплзваните ресурси за печат на организацията.
Квоти за печат СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Контролирайте разходите си за печат, като зададете ограничение на даден потребител за определен период от време. За различни групи потребители могат да бъдат определяни различни стойности на кредит.
Автоматични имейл отчети СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Администраторите могат да пестят време, като използват вградени и персонализирани отчети, които да се извършват автоматично през определени периоди.
Интеграция с база данни СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ -b-guard може автоматично да свързва потребители, които искат да отпечатват през Активна Директория или друга база данни.
Поддръжка за потребители на Mac и Linux СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - b-guard трябва да се инсталира на персонален компютър или сървър с Microsoft Windows™, но въпреки това може да поддържа потребители, които печатат от системи Mac или Linux.
Уеб-базирано администриране СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - b-guard съхранява цялата информация от заявките за печат на защитен сървър и позволява на администратора да управлява и контролира тези данни чрез интегриран потребителски интерфейс.
Уеб инструменти за крайни потребители СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Тези инструменти позволяват на крайните потребители сами да управляват печата си, като виждат хронологията, заявките, и ако е настроено, своята оставаща квота за печат.
Скриптов език СТАНДАРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Тази функция позволява на администратора да създава и изпълнява скриптове, които да отговарят на специфични изисквания, което прави b-guard гъвкаво решение за всеки офис.
Интегриране с Brother Solutions Interface (BSI) ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ -Устройствата, поддържащи BSI, имат множество функции за подобряване на сигурността, продуктивността и оптимизиране на разходите.
Mail2Print ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ -b-guard позволява лесно да разрешавате, следите и контролирате печата от мобилни устройства, като смартфони и таблети.
Защитно заключване на функции ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Позволява заключването на различни възможности на устройства с BSI, за да се подобри защитата на устройството и да се подпомогне намаляване на разходите от неправилно използване на устройствата.
ScanDirect ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ -ScanDirect позволява на потребителите да сканират директно към своя имейл адрес от всяко устройство с BSI.
Удостоверяване с идентификационна карта ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Предлагат се разнообразни типове четци на карти, които поддържат различни стандарти, включително Mifare, HID, EM, Indalla и Magstripe. Използването на идентификационни карти може допълнително да подобри защитата на отпечатаните материали.
Печат при поискванеПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ - Печат при поискване позволява на потребителя сигурно да стартира своята заявка за печат от всяко избрано устройство, което подобрява защитата на документа и предотвратява нежелани разходи за печат от несъбрани заявки. Тази функция сама по себе си може да намали до 20% разходите за печат.