IT Security Solutions – Trend micro 2010-06-18
Дилекс ООД предлага продуктите на  водещия световен производител в областта на информационната  сигурност Trend Micro!

Trend Micro е лидер в софтуерните продукти и услуги в областта на антивирусните програми и безопасността на Интернет съдържанието.

width=119Trend Micro Internet Security Pro
Лесен и лек за работа, Trend Micro Internet Security Pro защитава вашата лична информация. Trend Micro Internet Security Pro - 20% по-малки размери на файловете, 20% по-бързо сканиране. Trend Micro Internet Security Pro открива и премахва вируси и spyware. Trend Micro  е лидер в anti-spam технологията (включително email и image spam). Trend Micro открива и блокира несигурни линкове в email и instant messages,  спира web страници от инсталиране на опасни тегления. Trend Micro Internet Security Pro Quick Scan за бързо откриване и премахване на зловредни кодове. Trend Micro Internet Security Pro предлага и родителски контрол.

Trend Micro  Worry-Free™ Business Security
По-защитен, По-умен, По-лесен
Защитава Малкия Бизнес от Web Заплахи


Worry-Free™ Business Security Advanced и Standard  защитава малкия бизнес и неговата репутация от кражба на информация и рискови Интернет страници. По-защитената, по-умната и по-лесна защита на Trend Micro блокита web-базираните заплахи и други mal- ware, за да защити собстжеността на бизнеса и клиентската информация.

 - Advanced версията защитава Microsoft™ Exchange и Small Business Servers, Microsoft™ Windows™  сървъри, PCs и лаптопи. Също така е достъпен и в комплект с InterScan™ Messaging Hosted Security, за да блокира СПАМ съобщенията още преди да са достъпили вашата мрежа.
 - Standard версията защитава Microsoft™ Windows™ сървъри, PCs и лаптопи.

  Worry-Free Business Security Advanced
Worry-Free Business Security Standard
Филтрира спам, phishing и нежелано съдържание
 √
 
Включва InterScan Messaging Hosted Security Ново!
 √  
 Блокира POP3 spam Ново!  √ 
  √
Предотвратява достъпа до рискови web страници Ново!
  √   √
 Защитава online транзакциите Ново!   √   √
 Филтрира съдържанието на текущите съобщения (IM) Ново!   √   √
 Потвърждава защитата на Wi-Fi връзките Ново!   √   √
 Заключва избрани файлове и папки (e.g. Intuit® QuickBooks®) Ново!   √   √
Засича и премахва конвенционални заплахи (вируси, spyware, rootkits и  bots)
  √   √

 

Worry-Free Business Security решенията са по-защитени, по-умни и по-лесни. Затова комланиите могат да спрат да се тревожат за защитата и да се фолусират над работата си.

 - По-защитен защото технологията за защита на Trend Micro от web заплахи мигновенно защитава бизнеса и бързо защитава собствеността и клиентската информация от web заплахи защитавайки от разрушение или кражба на информация.

 - По-умен защото технологията за hosted защита от web заплахи на Trend Micro се обновява непрекъснато, ин изисква настройка или локална поддръжка и не бави компютрите. Многослойното блокиране на СПАМ съобщения означава, че СПАМ съобщенията са спрени в дейта центъра преди да достигне Microsoft Exchange сървъра. Този подход осигурява пропускателна способност на канала за достъп, производителност на сървърите и дисково пространство, което не е задръстено от СПАМ.

 - По-лесен защото Worry-Free Business Security е лесен за инсталиране и внедряване изисквайки никаква администрация, а автоматичната конфигурация предоставя иделаната комбинация от гъвкавост и защитеност за подвижните потребители.

 

 Нови ключови особености и преимущества
 Нови Особености  Преимущества
 Защита от Web Заплахи
Всеки ден 3 милиарда страници се следят, защитавайки клиентите от 8–10 милиона рискови страници.   - Защитава от поражения от web заплахи (кражба на информация, повреда на PC-та) предотвратявайки достъпа до инфектирани web страници
  - Непрекъсната подновяваща се защита, в реално време, която не забавя работата на компютрите
 Worry-Free Location Awareness
 
 Автоматично променя Worry-Free Security настройките на лаптопите, за да осигури защита на работниците извън корпоративната мрежа.  - Предоставя оптимална защита базирана на текущата обстановка
 - Минимизира допълнителните усилия нужно за настройки или конфигуриране
 Наблюдение поведението на Приложенията  
Наблюдава активността на приложенията и защитава от неоторизирани и вредни промени във вашия компютър.
 - Динамично се адаптира към нови, спешни заплахи
 - Възможност за защита в реално време използвайки по-малко ресурси за защита.
 - Предоставя lockdown защита за Intuit® QuickBooks®  продуктите
 Multilayer Spam Blocking  
Блокира СПАМ съобщенията преди да достигне корпоративната мрежа. Вградения слой на защита спира СПАМ съобщенията като проверява IP адресите с база от данни с известни и нови СПАМ изпращачи, която се подновява непрекъснато от Trend Micro.
 - Без прахосване на мрежовата пропускателна способност задръстена от СПАМ
 - Без прахосване на Exchange сървърната производителност нужна за обработката на СПАМ
 - Без прахосване на дисково пространство, използвано за архивиране на спам

 


« назад към всички новини